אחרון חביב

אין הרבה...

פעם אחרונה.

זה רק הלב שכואב לו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה