אל תטגני לי בצל

רציתי דמעות שאינן נשרפות

רציתי בכאב נאצל

שנירפא בצינת הקליפות

 

אל תטגני לי בצל

שׂבעתי מריח שתלטן ושיכור

העולה מן האוּד המוצל

בקולט האדים השחור

 

אל תטגני לי בצל

עייפתי להיות לך שבבים על מחבת

עייפתי להיות מפוצל

רציתי להיות לך - אחד