המאבק, רק בראשיתו! קרבות רבים בעושקים, בדרכינו ייכונו. דגלי - ארגמן, כחרב, נניף אל - על. נסתער, לעבר בסטילייה של גוזלי - לחמנו; נפתח פתח, בפני זעמו של העם. לא נסור מפסינו! לא נמכור את עצמינו, לצורר התואב ברעבו של עם - העמלים. נמשיך במחאה! נגביר התנגדותינו; מאבקינו, בראשיתו לשטוף את פני - המרחבים. בסטיליות אין - ספור, עוד נפיל! נקרא: חמס! לסדרי - עולמנו. נמשיך להילחם, למען פועלי - התבל. אל נעצור! אל יכבה להט - אִשנו! האנושות, לא תחדל משַנות - התבל!