בראשית

משבר זהות עמד בתוהו

ובמכחול

יכל יוצר הכל לקבוע רק צורה

אמת

לא  בשמים היא כי אם מן הארץ תצמח

הסוף

קבוע ועם זאת עלום כמו הכיוון הבא של הרוח

והיום

עוד לא נכתב