מאור עיני אדם ידעך אל מול כוכב זוהר אשר נקרא המון

ומסלולו יקשור בתוך חלל שחור אשר נקרא שלטון

 

ובתוקעו מבט שואל בחבריו

יעז פניו ואת ידיו ישלח לאחור

 

מנופף אחוז אמוק שרביט החוק לכל מקום מואר

עיניו לחושך התרגלו ולא יוכלו לראות דבר

ונשמתו מכר בכדי לשרוד בתוך עולם אכזר

 

.עבד הגאווה.  נטול הבחירה

.חופשי מהייסורים והעינויים של החיים

 אבדת ברישעותך על כי 

.האמנת כי חיית חיים צודקים