בין כלאי הנוף
נחבא מן הים בצילו של ההר
גן. כתרי עלים
וצמרות, לואטות את דרכן
אל מעל הפסגות
מן העמק, וציוצי הציפורים
נשלחים. כולם
ישנים כאן, בין כלאי
העץ והאבקנים, מתהלכים
בגן של אשליות, מתיישבים
בפיסות של צל, בזוגות
לא רואים את העיר ובתי הזיקוק
מאחורי המסך הירוק