מחוץ למאורת הדרקון

מאחורי גרגול האבן

 

הרעיון בקצה השני (של הלשון)

 

במקום בו הכל אחד

לפני כל הנשורת

בטרם עת או זמן נולד

מאוויר העולם.

 

בראשה של המפלצת, המפסלת הבריאה

הכוחות אינם קצוות או שוני

הם תחליט(2) אם כן או אין

רק בידיך הבחירה.

 

לשון של רע(יון) או פלצות

טיפוס של אבן אדישה

טעמים של שפת הגוף

בתערובת כתב חידה

בקצה השני של הלשון

הכל אחד

בלתי פתירה.