לנו, השמש! לכל בני – צֶלֶם אנוש, הזכות, תחתיה לחסות. לאיש, אין מונופול על קרניה; אורה, שייך לאומות!