צפיע של שליטים שולט על עולמינו;
רְדוּת וכִיפָה - רסנם.
אך להמונים אין שום דרך להשפיע
ולזכות בפת-חוקם.

הם מחרבנים עלינו מלמעלה,
מקורות מחייתינו בְהַרְעִילָם.
לוקחים לעצמם מצְלָחְתוֹ של עָמְךָ;
בזקנים וחולים בְפּוֹגְעַם.

בני-זונה ונבלות אוחזים בהגה;
מְרוּשָעֵי-אדם על דם-מצוקתינו רוקדים.
טינופות וצַחֳנָנִים מטנפים את חיינו.
נמאסתם צָפִיעַנִים!