לחם, לשכונות! לחם, למזיי – רעב! פשוטי – עם, לפת – לחמם, זועקים. עשירי – העולם, יומכם קרב, לגמול חטא, שחטאתם; יומכם השחור, קרב!