ואני, בעת שתקע קול השופר מתוך הקלרינט- נרעדתי. כאשר אבדתי- עבדתי. בשלהוב הניגון, בהתעלות הריקוד בכיווצי התפילה בריכוז הלימוד. כל חיי צורבת בתוכי את השילוב הזה, והוא כמשא העול וכשמחת המתנה--- אותיות אש שחורה על גבי קלף של אש לבנה.