בודד לי,

תמיד

בסוף אני לבד.

מפחדת להתקרב

יודעת שאני אבהיל,

ארתיע,

אפריע.

למה אני לא אהובה?