הכותרת עדיין בסימן שאלה....

 

רחקתי ממך לבלי שוב

ואבוש להושיט ידיי.

רחקתי ואיני יכולה לקרוא אליך

כמנהגי בקודש.

חטאי לכלכוני וטינפו את נפשי

אך בזאת לא אמרו די,

והקימו חומה אדירה,

איני יכולה להגיע עדיך.

רחקתי ממך לבלי שוב

נותרתי לבדי.

רק בנקודת האור הזעירה שנותרה בנישמתי

עדיין מקווה שתשמע את תחינתי.