חושך הוא העדר אור,

רע הוא העדר טוב,

אדם הוא העדר אלוהים.