לך לך אל הארץ-

 הכחולה, החומה,

הטרשית, הביצתית,

מלאת הדם, ועצי הזית.

לך לך ואל תעצור,

לך לך ואל תחזור.