שמי

אין

עלי

-----

אני

מוזה

ושותק כמגדלות

-----

מיוסר

 ומצחיק

אפיפיות פורחות

-----

בכל סדר יש תהו

שורה חסרה

 

-----