האור הגנוז

אני חיה, זה מספיק בשבילכם.

מוקדש לך

נטע זר בתוכי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה