אוהבת,
והלב אינו יכול להכיל את הדבר,
והחיבוק, אין ביכולתו להזרים את גודל החיבה,
והיד לא יכול להעביר את העוצמה,
והמילים לא מצליחות להביע את האהבה.
ושמה מפוזר בכל מקום,
ולבבות מעֶטִי יוצאים,
לבבות אוהבים,
ואת שמה מעטרים.
כי דבר לא יכול להביע את האהבה,
רק כל הדברים כולם.
רק כך-
תדע שאהבתי מובטחת לה לעולמים.
רק כך-
תדע שלה-אין תחליף.

(י"ח תמוז תשס"ה)