-------------------------------

אביב היופי טרם באתי מת,

הייתכן אשמע עצמי אומר;

מפחד זאת דור לא יולד הסכת,

ומדי שיר אותם דברים סותר.

ממרור חייך באשר תצעד,

מכל מקום ובו אבחר הוא כאן.

לאן אשר הנך תפנה: תמעד,

עדיף ואשאר בו ממדן.

אמרי כי נטשתני על עולה,

ואוסיף דברים על חטאתי;

פיסח תקראי לי , ומיד אצלע,

ולא אוציא אף הגה לזכותי.

           כיצד אוכל לומר ולא בכדי,

           קולך השמיעי לי: אבוי אימי.

                                                                   סונטה

                                                                14.9.95