כל הנשים המיוחדות

יושבות לחופו של ים

ממתינות שיישמע מי-

שהן

אינן מייללות

שמלותיהן בלא קרע

נשים מיוחדות המציאו את הסבלנות

ואת האמונה

לשבת כל יום מול שולֵי שמיים

ולהיות עיקריות לעצמן

לשבת כל יום מול גאות מול שפל

בדאגה משועשעת להביט, להשוות

ולתהות על

אלוהי הנשים המיוחדות.