זה נוזל על שפתיי יורד לסנטרי ומשם נופל על ירכיי. את. אני. שוקולד.