אתמול האדמה רעדה שוב

כאילו מבקשת

להחזיר אל עצמה

כל מה שהתרחק

בחלומות אבסורדים

של גבהים.

 

היום הים סוער שוב

כאילו מבקש

להחזיר אל עצמו

את הצדפים, את האבנים

שבזרמים טועים

נשטפו.

 

מחר הרוחות ינשבו שוב

כאילו מבקשים

להחזיר אל עצמם

את אותם המילים

שברגע טיפשי

היום נאמרו.