כן,

שונאת את עצמי

על מה שעוללתי לך

על הפגיעה הקשה

אף אחד לא יבין

לא ידע

איזו תחושה איומה.

 

לך מותר לשפוט

לך מותר לכעוס

לך מותר לשנוא

ולי...

מותר לי לבכות.