ההשתקפות של אדם

דרך עיני העולם

באופן מצער

יותר חשובה לעולם

מאשר האדם עצמו

.

 

אז לא פלא

שבימינו אלה

רוב האנשים

 הולכים עם משקפי שמש

.