אבי רחם – 

רחם עמך!

 

עמך תאדיר,

תאדיר גדולתו.

 

גדולתו גלה,

גלה אהבתך,

אהבתך אלינו.

 

אלינו תשוב,

תשוב תחיינו,

תחיינו במהרה.

 

במהרה תגלה,

תגלה אהבתך,

אהבתך לעם,

לעם עני.

 

עני תושיע –

תושיע אבי.