יקירתי,

הרבה דברים מושכים בך בעיני:


דברים רציניים –


העובדה שאת מכירה את עצמך כל כך טוב,

ואת תמיד יודעת בדיוק מה נצרך לך.


העובדה שהצבת לעצמך מטרה

שרוב העולם נכשל בה,

ועמדת בה בגבורה.


העובדה שאת מדברת תמיד בכנות,

מתוך רצון פנימי לא להונות אף אדם.


דברים שטותיים –


איך שהולכת אותנו לאיבוד בפגישתנו הראשונה.


איך שכשאת מופתעת מאיזה דבר,

עינייך נפתחות בתדהמה.


איך שאת מגלה אהבה כלפי כל יצור,

גם הנאלח ביותר.


איך שאינך מוכנה לקבל שיש אנשים רעים,

רק "אנשים שכואב להם", כהגדרתך,

"ולכן הם עושים דברים רעים".


אבל הדבר שמזדקר מעל לכל,

הדבר שגורם לי לרצות עוד,

זהו טוהר הלב שלך.


וכמדומני,

שזהו גם שורש

רוב הדברים הנזכרים לעיל.


איני יודע את קורות העתיד,

אם את בת זוגי אם לאו,

אבל יודע בהכרה פנימית עמוקה,

שהמטיב לכל גמל עמי חסד,

בכך שהכרתי אותך.