ריח

סיגריה ניצחית

מעלה נגד העיניים

טבעות עשן זכרונות

מעבר להווה

מעבר לים

 

אליעזר

הסבא של ילדי השכונה

עוד ניצב אי שם

שעון על

מעקה הזיכרון

של תאי הילדות

 

כיפה שחורה

זקן לבן

מבט ארצי

ובו

ים

חכמה יהודית

נצחית