יש דברים שלא מספרים !

אחמד הלך והביא מסמרים.

סחב קרשים , הכה בפטישים,

קנה סכך  ואף תלה קישוטים.

לבסוף , אחמד קידש על ארבעת המינים

וכשהסוכה הייתה כשרה למהדרין,

הניף העם את שלומית ולה שר שירים.