ברוטליות ללא קוים אדומים,

המדינה בבדואים נוהגת;

כל בית ושדה שמה חורבן.

כאזרחים סוג ב' אותם נוגשֹת;

מפקירה אותם כקורבן.

 

הגזענות הממסדית קָצהַ לא יודעת;

שלום ושקט - אינם שפתו של השלטון.

רק לחמוד ולגזול מאחרים - של המדינה נוהַג;

להביא חלש עד יאוש ואבדון.

 

ההתנכלות לאדמות אל-עוקבי, זאת דוגמא נוספת,

לחוסר רגש ואטימות לב.

כבר סוכה של תושב, עומדת לרשויות לצנינים בעניים.

שום מוסר, בכליותיהם לא צורב.

 

בשום תירוץ אין הצדקה לגזל;

שום חיפוי ומסווה, לא יסתירו את המגמה הגזענית.

הקץ למעשי ביזה ממלכתית,

באצטלת חוק וצדק;

כן, למדינה שוויונית!