קסם על פני ירח
יורד על אמצע חיים
מתוך אפילה
יד אוחזת שרביט
ניצוץ.

קול שירה יורד
אחוז שנים
משירי הגן
"קופץ ומתגלגל כדור"

בוחר
לוקח איתי
כמה שירים,
כמה זכרונות
יחד עם כל המחברות
התמונות
המילים
ובת הצחוק
שם
בילקוט בית הספר
איתו צעדתי
לכיתה א'.

על הכתפיים
מתרחק, מתקרב
לתמונה הישנה
נבלע, מתמזג
לאחד
עם כדור השמש
השוקע
בתוכה.

שלום

4-5-06