שקט הווה בין חלונות

חוט דק דק

הרהור נוגה נפרם

מתק צליל צובט

 

בין עלים יבשים

ריח תחושת רקבובית

ממולל עלה יבש

חש ניחוחו

רווי הלחות.

 

ספסל עץ מזמין

צמוד לגן הקטן

גנו של אנגלי

באחד מהרחובות

הצדדיים.

 

ניצן עולה

דק, ירוק, נחוש

מול טיפת הרסס

הנוטפת מעץ השלכת.

 

זוג אוהבים מתרחק

צליל נעימה קרב, צובט

בין גשם לגשם,

צליל חלילו

של

היתום הבודד