בבית הנשיא הוענק (5-7) ביום העצמאות, אות מלחמת ההתשה שתקופתה בין השנים 1967 לשנת 1970 לזכר הנופלים והלוחמים מוקדש שיר זה שחק ראה שחק שמע קול פגז בשמיים קול תותחי ומלחמה ואז נפל בדממה בפני קם שחק מעל התעלה מעל ירדן ובקעה בואכה עמק בית שאן ועל גולן שחק שחיק עצמות שחק הרקיע אל סיפו הגיע שחק התשה ומגננה, לאחר שלושים שנה הנה לו קול ענות להתשה יש אות