נטבלתי בים המוות הצורב,

השלתי את פוזמק העקבות,

אכילס נשכב אפרקדן בגדה,

המבוכה, שינסה את מותנה.

 

ביקשת את ידה של עצמך,

ענדת טבעת של יופי,

כוס תרעלה בניחוח אישי,

לשונך בחיקך,

לא נשקה לאישך

 

מגע אפלטוני מנוכר אך מוכר

הסתופף במכמורת חסדייך,

עוברך מתגנב למפתן חמוקייך

 

ספון ברחמך, זקוק לרחמייך