את מבינה שלא, את מבינה/

שלא התכוונתי לשתוק

אך כוונה ומעשה-

אינם הולכים יחדיו

מאז אמרת

קח את הזמן, תחשוב.