ילדתי שלי

אמרת

זה סתיו

העץ נשרו עליו

הים שוחה דרכו

בין

,אנשים

נים ולא נים

כינורות מפעמים

ורוח

מְשַחֶק בין תלתלי

הנשמה

נאסף וחומק

בין

אצבעות התחושה

ובקצהו

של חיוך

הפוך

נרעד

סופה של

...התחלה