לך

המאריך את ימי

מצאת שמש לבוא שמש

הגודשם שיהיו

רפויים ורכים ומלאי עסיס ומתק

וזוהר עדין.

הצובעם בצבעיך –

כל ימי לבנים ויפים.

 

מדושני עונג אנחנו

וגם אני רווה, הופכת אט

רכה, נימוחה ונוטפת

ועוטפת

אותך ומתעטפת בך

בזרימה החמה המחברת ביננו

 

כך השמש תעבור תסובב בעולמנו

מלטפת והולכת מותירה אותנו

רוויים ולאים.

מדושני עונג

מנוחמים.