לךְ הבטחתי בליבי להיות לעד עזרךְ

לצידךְ אהיה ולא אעזבךְ

לליבךְ אבין ואת כאבך אשא בכפִי

איך זה שגלגל סובב ואני 'נוֺכְרִי לְאִימִי'

 

לאהבה תמיד אזעק ולאחדות אטען

"לִשְפוֺךְ שִיחִי" אֶפַנֵה לכם מקום וזמן

כישלונכם יצבוט את ליבי

למה, למה 'זַר הייתי לאֵחַיְי'