הציונות תנצח? כולי תקווה, שתנוצח!
הארץ, לא ליהודים לבדם שייכת;
אלא לכל תושב ואזרח.

כלבים נובחים - השיירה ממשיכה ועוברת.
שום תעמלן ציוני - תעמולתו לא תועיל.
בפרוץ מלחמת המעמדות,
הכל משנתם יַעוּרוּ.
העולם, לעתיד של אחוות-עמים יעפיל!