השלווה רוטטת
רגל גסה בועטת
אומה עתיקה חולפת
עדת זאבים טורפת

קרונות גונחים
יחד שבת אחים
המסילה צווחת
אל עבר
פי פחת.

שם
באצבע חותך עניין
מי לעבדות, מי לעשן
כף קלע שלובת מאזניים
לחיים או לשמיים.

שם
נפרד אדם מעצמו
קורע קריעה מעמו

הוא
אבק על פני יבשת
גחלת אחרונה לוחשת.

רק שמיים ותכלת
מורים:
לא נכזבה תוחלת