את שירי האהבה כתבתי אל קיר לבן בהילוך ניוטרל במתודה באימון "על יבש" את שירי האהבה קראתי אל דומית הליל בחלום בוהק עת דמות האהובה הופיעה בלבוש לבן ונעלמה עם תום השורות האחרונות