כשהמציאות השנואה

הופכת פתאום

לחוף מבטחים

ובשארית כוחותי

ננעצות אצבעותי

בשרידי שפיותי

תודָה

שנפשי

גם אם סדוקה ופצועה

גם אם קרועה ושסועה

עודנה אחוזה בקרבי

שמתוך שברה

עודה נושאת כאבי

ועצביי

לא מטו תחת עִצבִי

שעוד יש סיכוי

בין גלי הסערה

שאצליח למצוא

את הדרך חזרה

שאמשיך לחיות,

אמשיך להיות..