איש בעולם
תחת שמיים
מחפש תשובה
לשאלה הגדולה
המנקרת.

כוחו לא תם
בשאלתו יבקע שחקים
וברוח פיו סלע.

יקטוף מפרי העץ
בדרך אל הפסגה,
יגע בשמיים
ירחף למרחקים.

יקבל מכה פה
ניצוץ ברקים שם,
קללת עולמים
בצד
ברכת הדורות.

לא ירכין ראש
לא יכוף גוו.

איש בעולם
תחת כוכב
עדיין מחפש תשובה
לשאלה הגדולה.