בוא הנח ידך על ליבי

נתחבר ונהיה כאחד

חבקני אך אל תחנקני

נשק ברוך את פניי, את שפתיי, את גופי

 

בוא נניח יד בתוך יד

לשון בתוך לשון

לב בתוך לב

ונפליג לארץ אהבה

 

בוא נמריא לעננים רכים

נעוף בין ציפורים

ורק פעימות הלב יעידו-

היינו כחולמים