מנסה לכתוב ולא יכול,היד רועדת,

וגם המכחול.

זוועות ראיתי שם במו עיניי,שפיכות דמים,

אבל לא מידַיי.

סיוטים בלילות לא מצליח לישון,שומע קולות,

מחוץ לחלון.

עשה שייפסק!מתפלל כל יום,מתמוטט על ברכיי,

כמו ילד יתום.

מדוכא כל היום,מחפש קצת חיים,רק שחור בעולם,

אין לי בית להקים.

נודד ונודד ממקום למקום,מחפש איזו פירצה,

לעולם העליון...