קולות תפילה בוקעים

מתוך חלל

 הלב

של בית הכנסת הסלוניקאי

הם יוצאים

כמו עשן גחלת לוחשת

אל הרחוב הפלורנטיני.

כמו הד קדום שעוד נותר

עודו פועם כמו דופק

והולך לקראת כלה

לקבל פני השבת.

 

חזן זקן, נזר תפארת לראשו

מנעים זמירות ישנות בניגון

יהודי ספרדי

קומתו שחה מכובד השנים

הוא מרכין ראש מול העבר

ואולי אינו רואה את העתיד.

 

שירת מענה עולה

מן הקהל

של בית הכנסת

מירושלים דבלקן

מחמש מאות שנה

גירוש ספרד

 

קולות תפילה

וחזן זקן:

שירת מענה עולה