תחושות הן לא פונקציה של זמן

גם לא עומדות בנוסחאות של היגיון

רגשות אינם תלויים במקום

גם לא נרכשים באיומים

או בממון

 

וכל רעש וקול לחישה

מעלים בי תחושה

וכל חיוך וקול ששון וקול שמחה

שולחים הבטחה

 

ולמרות שלא עברנו מרחקי זמן

ואולי יש בינינו מרחבי מקום

אתה לי שקט

אתה בי סערה

 

כאן, עכשיו

ובכלל

לעולם

אתה לי

אתה בי

אתה