בושה?

כלימה?

על מה?

לא התחייבנו לכלום

אפילו לא לידידות בת חלוף

איני חייבת דבר

לאדם שהקצין את רגשותיו

והחמיר עם מילותיו

וברח וחמק

והתעלם

דיבר ובעיקר שתק

ביקש מחילה

ובזה חשב שסימן וי

על רשימת פגועים

שכנראה ארכה וארכה

כשזה אמיתי מרגישים

כשזה לא-מיד מבינים

אז מתביישת??

ממך?

על מה?

ומצטערת שלא הייתי )

מחוברת מספיק לאדמה(