בס"ד

פחית ריקה עושה רעש,

על מדרכה רטובה,

ואנשים בה בועטים,

לא מביטים,

ימין ושמאל,

מסתובבת לה סתם,

בעולם הגדול,

בלי לדעת מטרתה.

מסתכלת בבועטים ותוהה,

מתי יבוא סוף סוף האדם,

שירימה גבוה אל-על,

וימחזרה לחיים.