בעינייך ראיתי אותי אחרת

יותר יפה, יותר גבוהה

הרבה יותר מוכשרת

יותר בטוחה, אולי גם חזקה

 

במבט קורן מלא ברוך

גרמת לי למחול לעצמי על הכל

להביט לפחד בעיניים

ולהתמלא הערכה כלפיך, כלפיי...

 

מחזקת את אותה עוצמה

שמצאת בי, שמצאתי בעיניי

על מנת שנוכל להישיר מבט

ולצעוד אל עצמנו  והלאה...