בכל דקה בכל רגע בכל מקום תמיד בראש במחשבה, כל הדרכים מובילות אלייך אהבה